Ervaringsdeskundige aan het woord

Kitty Oosterdijk

“Ik was zelf arbeidsongeschikt, ik weet hoe dat voelt.”

In gesprek met Kitty Oosterdijk, directeur/eigenaar van Initia Nova, wordt al snel duidelijk dat haar eigen ervaringen hebben geleid tot de keuze om mensen te ondersteunen bij hun re-integratie: door een auto-ongeluk in 1998 raakt ze links verlamd en kan ze haar werk als ziekenverzorgende in de ouderenzorg niet meer uitoefenen. Na een jaar ziekte komt ze in de (toenmalige) WAO, maar ze wordt niet ontslagen door haar werkgever. Kitty krijgt de kans om als (invaller) coördinator vrijwilligerswerk aan de slag te gaan. Na omscholing gaat ze werken als mobiliteitsfunctionaris binnen stichting De Waalboog, waarna ze na een aantal jaren besluit voor zichzelf te beginnen met Initia Nova: “Ik weet hoe het is om 24u per dag geconfronteerd te worden met pijn en handicaps en de nare boodschap dat je je eigen werk nooit meer kan doen. Je leven staat op zijn kop; je voelt je afgedankt en overal buiten staan. Dat gun je niemand en ik vind het fijn dat ik nu iets voor anderen kan betekenen.”

Ongeluk “Na mijn mavodiploma wilde ik de zorg in, maar ik werd diverse keren uitgeloot - nu ondenkbaar - maar uiteindelijk kon ik beginnen met een in service-opleiding in een verpleeghuis in Noord-Holland.” Kitty gaat op diverse plekken in Nederland werken. Ze vindt het leuk om voor dementerende ouderen te zorgen, zoals ze voor haar opa en oma zou zorgen. Na haar scheiding in 1997 krijgt ze een ernstig auto-ongeluk: “Ik werd met een klap zijwaarts aangereden, de auto total loss en ik dacht dat ik met de schrik vrij zou komen, maar tweede kerstdag 1998 sloeg het noodlot toe: mijn hele linkerzijde kon ik niet meer bewegen en ik lag enkele maanden met de nodige tranquilizers tegen de pijn op de bank.” Kitty heeft geluk met een manager die achter haar staat, ook als ze een jaar in de ziektewet zit en ze in de WAO terecht komt. Inmiddels gaat het wat beter met de pijn en handicaps en ze krijgt de mogelijkheid om stage te lopen en een middenkaderopleiding te volgen. Ze wordt coördinator vrijwilligerswerk binnen De Waalboog en doet dit drie jaar, waarna een nieuwe uitdaging volgt.

Mobiliteitsfunctionaris

Op 1-1-2002 gaat de Wet verbetering poortwachter in werking: deze wet ‘regelt’ dat werkgever en werknemer samen met arbodienst of bedrijfsarts inspannen om iemand zo snel en goed als mogelijk weer aan het werk te krijgen. De Waalboog richt hiertoe een mobiliteitscentrum in, waar Kitty samen met een collega de coördinatie over krijgt. Het loopt erg goed en ze overtreft jarenlang ruimschoots haar financiële doelstellingen. Dit smaakt naar meer en op 14 mei 2004 zet ze de stap naar een eigen re-integratiebureau: “Iedereen zei tegen me dat ik dit werk ook voor mezelf kon doen, omdat ik de juiste kwaliteiten en mijn persoonlijke ervaring heb. Ik heb dit in kleinere stappen gedaan: ik werkte nog drie dagen voor De Waalboog en twee dagen voor mijn eigen bedrijf.”

Initia Nova

Kitty krijgt door haar uitgebreide netwerk steeds meer opdrachtgevers en dus ook bekendheid. Ze is duidelijk in wat haar drijfveer is: “Ik mag een tijdje mee in iemands leven en ik ben er dan helemaal voor die persoon, die in een moeilijke periode zit in zijn of haar leven en die zichzelf moet ‘hervinden’. Ook buiten kantooruren ben ik bereikbaar voor mensen die dat even nodig hebben en ik ga soms ter ondersteuning mee naar een bezoek aan de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of het UWV.”

Uiteraard volgt Initia Nova alle wet- en regelgeving. De medewerkers gaan daarnaast altijd op zoek naar mogelijkheden om mensen weer zelfvertrouwen te geven (bijvoorbeeld via PC- en sollicitatietrainingen, werkervaringsplaatsen, vrijwilligerswerk en stages) wat vaak leidt tot passend werk. Het lukt natuurlijk niet altijd, omdat de ziekte of handicap re-integratie in de weg kan staan. Ook dan geeft Initia Nova advies over bijvoorbeeld de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

(WGA) en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en zijn alle medewerkers beschikbaar voor vragen of een luisterend oor. Een traject is voor Initia Nova pas afgesloten als er geen vragen meer zijn en de vervolgstappen helder zijn.

Het antwoord op de vraag wat ze niet leuk vindt aan haar werk, weet Kitty direct: “Trajecten waarbij je weet dat het niet op passend werk zal uitdraaien (bijvoorbeeld vanwege een zware handicap bij iemand). Dan draait het na 9 maanden alsnog uit op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en is mijn cliënt nodeloos aan het lijntje gehouden. Het UWV volgt weliswaar de regels, maar wij weten dat die regels in sommige gevallen gewoon niet werken. Hierover zou ik met het UWV wel eens in gesprek willen gaan.

Over de nabije en verdere toekomst van Initia Nova zegt Kitty het volgende: “We zijn nu met zijn vijven en we willen niet veel groter worden, want dan word ik te veel een manager en ik vind het werk met cliënten zelf te leuk. Verder willen we onze hoge klantwaardering (8,5) verder uitbouwen en trainingen gaan geven over het belang van netwerken. En we willen als team nog meer out-of-the-box leren denken en werken.”