Verzuimbegeleiding


Arbeidsongeschiktheid preventie

Een correcte uitvoering van de wet “Verbetering Poortwachter” vraagt nogal wat inspanningen van de werkgever en werknemer samen. Als er gaten vallen, kan dat direct consequenties hebben op het recht op een uitkering en loondoorbetaling door de werkgever. Initia Nova kan de casemanager ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan zowel bij 1e spoor re-integratie, als bij 2e spoor re-integratie. De communicatie en verslaglegging zullen volgens afspraak uitgevoerd worden en aan de wettelijke eisen voldoen.
Initia Nova biedt verschillende trajecten aan die gericht zijn op re-integratie en het voorkomen van verzuim. Preventieve trajecten hebben als voordeel dat de cliënt naast de huidige werkzaamheden uit kan zoeken wat passende opties voor de langere termijn kunnen zijn. Op deze manier kan langdurig verzuim voorkomen worden. Initia Nova heeft de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd, waardoor de mogelijkheden tot werkervaringsplaatsen, stages en een vaste aanstelling groot zijn. Dit netwerk bevat instellingen in de zorg, onderwijs en het bedrijfsleven.
Ga terug