Verzuim

Verzuimbegeleiding


Arbeidsongeschiktheid preventie

Een correcte uitvoering van de wet “Verbetering Poortwachter” vraagt nogal wat inspanningen van de werkgever en werknemer samen. Als er gaten vallen, kan dat direct consequenties hebben op het recht op een uitkering en loondoorbetaling door de werkgever. Initia Nova kan de casemanager ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan zowel bij 1e spoor re-integratie, als bij 2e spoor re-integratie. De communicatie en verslaglegging zullen volgens afspraak uitgevoerd worden en aan de wettelijke eisen voldoen.
Initia Nova biedt verschillende trajecten aan die gericht zijn op re-integratie en het voorkomen van verzuim. Preventieve trajecten hebben als voordeel dat de cliënt naast de huidige werkzaamheden uit kan zoeken wat passende opties voor de langere termijn kunnen zijn. Op deze manier kan langdurig verzuim voorkomen worden. Initia Nova heeft de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd, waardoor de mogelijkheden tot werkervaringsplaatsen, stages en een vaste aanstelling groot zijn. Dit netwerk bevat instellingen in de zorg, onderwijs en het bedrijfsleven.
Ga terug

Begeleiding

Nazorg na bemiddeling

Tijdens de 3 maanden nadat het traject is afgerond, bestaat er de mogelijkheid om nazorg verleend te krijgen. Dit is op initiatief van de cliënt. Via contact via de telefoon of e-mail worden eventuele onduidelijkheden dan volledig weggehaald. Natuurlijk kunnen we ook een persoonlijk contactmoment inplannen, persoonlijke aandacht is immers waar wij voor staan. Tijdens deze momenten kunnen we sollicitatiebrieven nalopen en – corrigeren. Als je net een nieuwe baan hebt gekregen, kunnen we in de eerste 2 maanden je voortgang en eventuele belemmeringen bespreken via de telefoon of e-mail. Als het nodig is, kan een re-integratie adviseur een evaluatiemoment met jou en de nieuwe werkgever inplannen. Zo is voor iedereen duidelijk wat er goed gaat en wat er beter kan, zodat we met zijn allen een betere toekomst tegemoet kunnen gaan.  

Outplacement

Dit traject is bestemd voor mensen die ontslagen zijn of voor wie ontslag dreigt. Dit roept allerlei gevoelens op die, als ze niet worden geuit en doorleefd, nieuwe mogelijkheden in de weg staan. Deelnemers moeten beseffen dat ze een intensief proces gaan doorlopen, maar dat deze ervaring resulteert in persoonlijke ontwikkeling en een passende werkomgeving. De ultieme balans tussen input en output. Hier een verslag van een tevreden outplacement deelnemer: Na een kennismakingsgesprek was het voor mij duidelijk dat ik mijn zelf mocht zijn en aan kon geven wat ik wilde en waar ik hulp nodig had. Na dit gesprek hebben we een weg uitgestippeld die voor mij belangrijk was. Ondersteuning gezocht bij het uitbreiden van mijn computer kennis. Al snel werd er een stage adres gevonden waar ik een werkervaring op kon doen. Uit deze stage komt nu een werkcontract , waar ik natuurlijk zeer blij mee ben. Alle ruggensteun die ik heb gehad was perfect. De bereikbaarheid en terugkoppeling van Initia-Nova  verliep snel en was duidelijk. Zelfs de nazorg verloopt boven verwachting. Ik wil dan ook iedereen bedanken . Voor een ieder die hier hulp nodig heeft is Initia Nova zeker een aanrader.  
Ga terug

Training

Sollicitatietraining

Arbeidsmarkt- & beroepsoriëntatie

Bij solliciteren komt veel kijken: solliciteren is  een combinatie van zelfkennis, presentatie, overtuigingskracht en voorbereiding. Hier helpen we je dan ook mee. Andere onderdelen die aan bod komen zijn het vinden van vacatures, het schrijven van sollicitatiebrieven en het opstellen van een Curriculum Vitae. Ook worden er sollicitatiegesprekken geoefend met elkaar. Dit alles wordt behandeld tijdens de training, bestaande uit 3 bijeenkomsten van 2 uur. De trainingsgroep bestaat uit maximaal 6 personen.

Computer training

Hoofddoel is iemand vaardig te maken om via de computer zelfstandig te kunnen solliciteren. Digitaal kunnen reageren, mensen zelf vertellen wat ze willen zonder hier een tussen partij voor te gebruiken. Als ze de zorg in willen  is er op administratief gebied nog meer individueel leren. Het doel is om alle digitale stappen op de arbeidsmarkt aangeleerd te krijgen.
Middels testen achterhalen waar (on)mogelijkheden en wensen liggen. We bieden hierin de volgende opties aan: Elementaire Beroepentest Meetpretentie: Door middel van deze test wordt bepaald welk werk op het niveau van lbo en sociale werkvoorziening het beste bij de cliënt past. Dit gebeurt op basis van zelfbeoordelingen door respondenten. Fundamentele Beroepentest Meetpretentie: Hiermee kan gezocht worden naar passend werk voor de cliënt met een opleiding van VMBO tot en met MBO-2. Ook dit gebeurt op basis van zelfbeoordelingen.

Ga terug